ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας βιολογικης ζωοτροφής

Μειώνει σημαντικά το κόστος της εκμετάλλευσης και της παραγωγής και καθιστά την κτηνοτροφική μονάδα όχι απλώς βιώσιμη αλλά και πολύ ικανοποιητικά κερδοφόρα. Το κόστος διατροφής του ζώου μειώνεται δραστικά. Η παραγωγή υδροπονικής ζωοτροφής κοστίζει πολύ λιγότερο από την τιμή του προϊόντος της καλλιέργειας με συμβατικό όπου και έχουμε κόστος υλικών, ενέργειας και εργατικών.

Το κόστος αγοράς είναι ταχύτατα αποσβέσιμο.

 Εκτιμάμε ότι ο κτηνοτρόφος θα πετυχαίνει την απόσβεση της όλης εγκατάστασης σε 9 έως 15 μήνες, μόνο από την κοστολογική διαφορά της τροφής, χωρίς να υπολογίζουμε όλα τα άλλα οφέλη που θα έχει στο κοπάδι του, όπως η καλύτερη υγεία των ζώων, περισσότερο και καλύτερης ποιότητας γάλα και κρέας με καλύτερες τιμές.  Δεν χρειάζεται μεγάλη ταμειακή ρευστότητα, ούτε άλλα έξοδα όπως τα μεταφορικά ή τρακτέρ και σιλό και άλλα ακριβά εργαλεία.

 

TV Spot

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ