Bio Δύναμη

Στην Αυθεντική Κρήτη, με την Κτηνοτροφία ανέκαθεν κύρια ασχολία των κατοίκων των ορεινών περιοχών, από την Ανατολική μέχρι την Δυτική Κρήτη. Ένας τομέας πάντα ισχυρός αλλά πάντα αβοήθητος στον τομέα της καθοδήγησης των κτηνοτρόφων, χωρίς να γίνει καμία συστηματική προσπάθεια για γενετική βελτίωση τους και παροχής κατάλληλης διατροφής, για μεγαλύτερες αποδόσεις σε γάλα  και κρέας. Μια μεγάλη ανάγκη των Κτηνοτρόφων, η αντιμετώπιση της μείωσης κόστους της παραγωγής.
Σε αυτήν την επιτακτική ανάγκη δημιουργείτε μια Καινοτόμος και επαναστατική λύση από την εταιρεία ΒΙΟΔΥΝΑΜΗ του Κου Παρασύρη με συνοδοιπόρους του εξαρχής την Οικογένεια του, της Πρότυπης και Καινοτόμου Μονάδας Υδροπονικής Καλλιέργειας Βιολογικής Ζωοτροφής, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τα πλεονεκτήματα της "Πρότυπης Καινοτόμου Μονάδας Υδροπονικής Καλλιέργειας Βιολογικής Ζωοτροφής ΒΙΟΔΥΝΑΜΗ" σε σχέση με την συμβατική καλλιέργεια ζωοτροφών είναι κάποια από τα παρακάτω:

• Καθημερινά σταθερή παραγωγή της ζωοτροφής που χρειάζεστε όλο το χρόνο και μάλιστα σε έναν πολύ μικρό χώρο.

• Δυνατότητα αρίστου χρονισμού της παραγωγής. Τροφοδοσία με τροφή για 365 ημέρες το χρόνο σταθερά και σίγουρα.

• Χωρίς Παραγωγή απόβλητων και ρύπανσης του περιβάλλοντος σε αντίθεση με τις συμβατικές καλλιέργειες στο έδαφος.

• Η τροφή αυτή μπορεί να καταναλωθεί και από τον άνθρωπο, με τη μορφή φύτρων που τρώγονται σκέτες ή μέσα σε σαλάτες ή σε διάφορα φαγητά.

Υδροπονική καλλιέργεια

Αλλά, πέραν των παραπάνω, τα βασικότερα πλεονεκτήματα της "Πρότυπης Καινοτόμου Μονάδας Υδροπονικής Καλλιέργειας Βιολογικής Ζωοτροφής Βιοδύναμη" είναι:

• Η ευκολία που προσφέρει τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη χρήση.

• Δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης μιας μικρής μονάδας, σε οποιοδήποτε χώρο καθώς είναι compact, αυτόνομη και μεταφερόμενη. Αλλά και οι μεγαλύτερες μονάδες συναρμολογούνται επί τόπου και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιονδήποτε μικρό ή μεγάλο, εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

•Υπάρχει η δυνατότητα μετεγκατάστασης όποτε χρειαστεί.

• Δεν χρειάζεται καμία υλικοτεχνική υποδομή. Η απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία της, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, καλύπτεται από αυτόνομο υβριδικό σύστημα φωτοβολταϊκού πάνελ και ανεμογεννήτριας.

• Το απαιτούμενο νερό είναι τόσο λίγο που εάν δεν υπάρχει νερό στην περιοχή, μεταφέρεται με ένα μικρό βυτίο και αποθηκεύεται στη δεξαμενή του μηχανήματος. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αποχετευτικά δίκτυα ή άλλου είδους παρόμοιες υποδομές.

• Δεν χρειάζεται εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης - ακόμα και ανειδίκευτοι εργάτες ή και οι εργάτες που δουλεύουν ήδη στη φάρμα σε άλλες εργασίες μπορούν να τη λειτουργήσουν. Μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε (βραχότοπο, βουνό, πεδιάδα, στάβλος κλπ), έχει υψηλή απόδοση και παράγει την ζωοτροφή που χρειάζεται ο κάθε κτηνοτρόφος.

• Σύντομος χρόνος παραγωγής της τροφής καλλιεργούμενο φυτού ύψος από 15 - 20cm 6 έως 8 ημέρες από την "σπορά", ανάλογα με τον σπόρο και το είδος της τροφής που θέλετε να ταΐσετε τα ζώα σας και ότι για κάθε 1 κιλό σπόρου, παράγονται 6 - 9 κιλά βρώσιμων ζωοτροφών.

• Δεν χρειάζεται βροχή ή λιπάσματα για να μεγαλώσει.

• Δεν χρησιμοποιείται κανένα είδος υποστρώματος φύτευσης, όπου και θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί, και επομένως δεν παρουσιάζει κανένα είδος παθογένειας. Παρέχεται η δυνατότητα αναβαθμίσεως και αυτοματοποιήσεως πολλών διαδικασιών.
Η «Ζωοτροφή Βιοδύναμη» είναι μια μεγάλη πηγή πρωτεϊνών και θρεπτικών στοιχείων και ουσιών. Προσφέρει στα ζώα εύπεπτη και εύκολα μεταβολίσιμη υγιεινή και ελεγμένη βιολογική τροφή, με μεγάλη θρεπτική αξία, χυμώδης και απόλυτα εύγευστη και ευχάριστη για το ζώο.

TV Spot

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ